Individer og interaktioner

Vi er af den opfattelse at det er individer og interaktionerne dem imellem, der skaber et godt projekt

En forudsætning for at skabe et godt projekt, er at forstå og tilegne sig viden omkring forretningsmål, processer, arbejdsmetoder, teknik, behov osv. Derfor er det vigtigt for os at sætte os ind i jeres forretningssituation og stille en masse spørgsmål, således at vi i sidste ende kan give den bedste rådgivning indenfor det som vi er specielt dygtige til.

Det kræver typisk, at vi i tæt samarbejde med jer og jeres samarbejdspartnere tilegner os en fælles forståelse for de udfordringer som I står overfor.

Når det er sagt, er det yderst sjældent at et projekt bliver støbt i cement efter en analysedel. Det der typisk lyder til at være en god idé til at begynde med, kan ændre sig, eller nye idéer opstår fordi der bliver introduceret nye deltagere til projektet. Dertil kan ændringer i teknik, forretningsmål, begrænsninger mm. være ensbetydende med at et projekt ændrer sig over tid.

Og en god projektmodel eller tilgang tager højde for disse nødvendige forandringer som vil forekomme når man sætter dygtige mennesker med forskellige kompetencer sammen til at skabe et godt projekt.

Vores projekttilgang er designet til at imødekomme ændringer ved at anvende en iterativ og agil tilgang. Dette giver os mulighed for at implementere ændringer hvor ændringer er nødvendige. For at være så fleksible som muligt, anvender vi de bedste redskaber fra kendte agile projektmodeller som Scrum og Kanban som vi har tilpasset til at virke på tværs af de processer vi anvender i forbindelse med et projekt. Dertil anvender vi værktøjer, både i forbindelse med projektstyring og udvikling, som gør det let at overskue et projekts fremgang både for os selv og vores kunder.

Pintle tools

Brug de rigtige værktøjer

Hos Pintle anvender vi kun værktøjer hvis de skaber værdi i et samarbejde. Vi tror på gennemsigtighed når vi arbejder sammen. Derfor syntes vi det er vigtigt, at alle projektdeltagere kan se og blive opdateret til enhver tid, når der er fremgang i et projekt.