VEKS Vestegnens Kraftvarmeselskab

Hovedformålet med at redesigne VEKS’ nye hjemmeside var at skabe et fleksibelt site, som let kunne udbygges og tilpasses. Der var et ønsket om fremadrettet at kunne anvende Experience Editoren til at skabe og opbygge sider efter en “LEGO-metode”.

Designet skulle derfor imødekomme en denne byggeklods-tankegang, så VEKS selv kunne styre og bestemme sideopbygningen.

Analyse og workshop

Da de overordnede rammer for hovedformålet var på plads, var det nødvendigt at afdække informationsarkitektur, sideopbygning, indholdsstrategi mv. Vi afholdte derfor indledningsvist en workshop med Karen fra VEKS, hvor vi skabte os et overblik over VEKS’ brugere. Formålet var, at give os et indblik i de nuværende kunderejser.

Det viste sig hurtigt, at brugerne var meget interesserede i VEKS som organisation. De fleste sidevisninger kom fra VEKS’ medarbejderside. Det gav os en indikation af, at medarbejderne er centralt for de brugerrejser som bliver foretaget på VEKS’ hjemmeside.
Men samtidig kunne vi også se, at en del kunders rejse stoppede ved medarbejderoversigten.

Det betød, at afvisningsprocenten var forholdsvis høj for denne side på trods af, at den var central for de fleste kunderejser. Derfor skulle der skabes en bedre kobling mellem medarbejderne og det indhold som ligger på veks.dk

Infoportal

Et centralt og prioriteret område på det gamle site var VEKS’ infoportal, som i sin tid blev konstrueret for at give et overblik over VEKS’ fjernvarmesystem og samarbejdspartnere. Den var bygget op omkring et Google kort, hvis ikoner brugerne kunne gå på opdagelse i. Her kunne man se videoer, animationer og få yderligere oplysninger om kraftvarmeværker, fjernvarmeselskaber mv.

Det blev dog hurtigt klart, at infoportalen ikke blev anvendt i særlig høj grad. Den levede et noget skjult liv på VEKS’ gamle site. Infoportalen viste sig i hvert fald sjældent i brugernes mønstre. Infoportalen indeholdte mange videoer og nyttige forklaringer om fjernvarmesystemet. Men disse var kun tilgængelige på infoportalen og kunne ikke anvendes på resten af veks,dk. Derfor var det nødvendigt at overveje hvorledes denne information kunne gøres mere tilgængelig og bedre integreres med resten af indholdet på veks.dk.

VEKS redesign — Tidligere site

Resultat af analyse

Problemstillinger og udfordringer til et redesign af veks.dk

  • Låst og statisk design, som ikke giver mulighed for fleksibilitet
  • Kunderejsen ender i en blindgyde ved mesarbejderoversigt
  • Infoportal er frakoblet fra VEKS' hovedsite
  • Indhold fra infoportalen kan ikke anvendes på andre dele af veks.dk

Redesign

Den indledende analyse gav et tydeligt billede af, at der var behov for, at det nye design fokuserede på brugerrejser. Der var for mange blindgyder i den eksisterende løsning. Og når brugerne fulgte en blindgyde, forsvandt de efterfølgende fra sitet.

Derfor var det altafgørende formål for det nye design, at skabe fleksibilitet.

Introduktion af indholdselementer, hvor VEKS selv kan bestemme opbygning, antal, rækkefølge og styling, giver fleksibilitet. Dermed kan VEKS selv designe sider med henblik på brugerrejser, så man netop undgår, at brugerne ender i en blindgyde.

Opbygningen med ”bokselementer” giver mening, fordi man kan designe almene elementer til brug overalt på sine indholdssider – men altid efter eget valg. Samtidig har du på hver eneste indholdsside mulighed for at opbygge relevante sær-elementer, som alene skal anvendes på den aktuelle side.

Det giver fleksibilitet og øjeblikkeligt gennemslag overalt, at elementerne altid kan redigeres og anvendes fleksibelt, konstaterer Karen Dam Mortensen, kommunikationsmedarbejder, VEKS

Brugeroplevelse

Fra starten har det været vigtigt at skabe en god brugeroplevelse når man besøger veks.dk. Derfor har det været nødvendigt at gentænke navigationen, og hvordan brugerne finder indhold på VEKS’ site. Tidligere viste det sig unødigt udfordrende for brugere, når der ikke en tydelig navigation. Derfor har vi valgt, at gå tilbage til en naturlig topnavigation med fire overordnede indgange til sitet.

Hver sektion indeholder en række underområder, som er gjort let tilgængelige. Introduktionen af “VEKS mener” sektionen bidrager yderligere med en debat/blog sektion, som giver VEKS mulighed for at debattere og ytre holdninger inden for energi- og klima-politik.

Experience editor

En god brugeroplevelse, starter med en god redaktøroplevelse. Et fleksibelt site, som er let at vedligeholde, giver redaktører bedre muligheder for at skabe godt indhold. Og godt indhold skabes bedst, når redaktørerne føler sig godt tilpas i deres Sitecore løsning.

Sitecore Experience Editor

I VEKS’ nye løsning, anvender vi Experience Editor, hvor det giver mening. Det betyder, at VEKS kan opbygge sider med de elementer, der ønskes – og se hvordan siden ser ud, inden den kommer ud til brugerne. Samtidig kan de fortsat anvende Content editoren, når det skal gå hurtigt og siderne allerede er opbygget.

Jeg har arbejdet med Experience Editoren i nogen tid men alene i forbindelse med et mindre subsite. Derfor var jeg fortrolig med tankegang, opbygning og proces i den nye version.

Da vi skulle relancere VEKS’ site var der dog tale om en omfattende ændring på stort set alle parametre. Det var ikke Experience Editoren i sig selv, der gav anledning til forandringerne.

Det var ganske enkelt fordi VEKS’ site generelt trængte til ny opbygning, navigation, struktur og design – ikke mindst fordi vi i langt højere grad ville anvende vores film og animationer. Småfilm som allerede var produceret. – Efter at have overvundet den umiddelbare ”skræk for det nye” har det vist sig at være et mere snedigt, smidigt og effektivt værktøj. Faktisk rigtig smart! – konstaterer Karen.

Experience E-mail Manager

Til nyhedsbreve anvender VEKS Sitecores Experience e-mail manager. Det har de for så vidt gjort i længere tid, men nu er det blevet langt lettere, at holde styr på udsendte nyhedsbreve. Vi har gennemtænkt strukturen, så tidligere nyhedsbreve altid kan tilgås via browseren.

Dermed risikerer man ikke, at brugere ikke længere kan se deres ældre nyhedsbreve.

Migrering og standarder

Sitet er bygget efter standardprincipper, herunder Helix. Som altid er vi fortalere for disse principper og vi har skrevet om det før, som du kan læse her.

Migrering

En vigtig overvejelse når man udarbejder et redesign og en generel omstrukturering af informationsarkitektur, er migreringen af indhold. Vi anbefaler typisk vores kunder, at forberede hvilke sider, filer, billeder mv. som skal migreres til det nye site. Dette foregår typisk ved, at kunden markerer hvilke elementer fra det nuværende site, som skal flyttes over i det nye site og hvorhenne.

Såfremt der er ændringer til informationsarkitekturen, er det vigtigt, at sider der migreres til en ny struktur, bliver markeret med en 301-redirect. Således sikrer man, at søgemaskiner adviseres om at indholdet nu er blevet flyttet permanent til en ny adresse. Så undgår man, at ens indhold forsvinder fra google og man mister sin pagerank.

Til selve migreringen, har vi bygget en motor, som automatisk finder og strukturerer indholdet i den nye løsning. Der kommer senere et mere teknisk blog-indlæg om, hvordan denne motor er bygget.

Selve migrationen af siderne i VEKS’ gamle site over i den nye struktur gik totalt gnidningsfrit. Det havde jeg ellers forudset kunne give noget bøvl, men indtil videre har vi ikke registreret indhold, der gik ”lost in translation/migration”, bemærker Karen

VEKS redesign — Nye site

Resultat af redesign

Det nye design giver mulighed for fleksibilitet

  • Byg sider efter "LEGO" byggeklodser
  • Medarbejderne er koblet sammen med indhold
  • Infoportal er nu en integreret del af veks.dk
  • Alt indhold som redaktørerne udarbejder kan benyttes på tværs af sitet.

Samarbejde

Vi har i længere tid haft fornøjelsen af at arbejde sammen med VEKS. Derfor var det også med stolthed og stor glæde for os, at vi fik muligheden for at redsigne veks.dk. For at skabe en god løsning, som giver værdi for VEKS’ brugere, er et godt samarbejde altafgørende.
Vi føler altid, at der bliver lyttet til de forslag vi kommer med.

Og når der samtidig, altid er en god forståelse den anden vej, selv når vi udfordrer VEKS’ metoder, så bliver samarbejdet endnu stærkere.

Vi takker for tilliden og siger tak for kampen og tillykke med det nye site.

Opbygning og designproces SKAL tage tid, fordi du her træffer de afgørende valg. Pintle er gode til at udfordre ens forslag – og raffinere dem.

Det lyder sikkert for godt til at være sandt, men man finder sjældent så kompetente kræfter som Pintles stab. Ud over at jeg er yderst godt tilfreds med den færdige løsning, har processen undervejs været spændende og udviklende, og der blev konstant taget hensyn til VEKS’ særlige ønsker og krav. – Men hvad der er endnu mere vigtigt er, at Pintle udfordrer ens vaner til det bedre. Den agile tilgang og sparringsprocesserne undervejs har ført projektet ud ad alternative men bedre veje, slutter Karen.

VEKS kontakt

Har du ønske om yderligere uddybning af VEKS' redesign projekt, er du velkommen til at kontakte Karen.

Karen Dam Mortensen, VEKS' Kommunikationsmedarbejder
kdm@veks.dk
T 43 66 03 18

Del artikel
See also
Ledernes Hovedorganisation office

Ledernes Hovedorganisation agil udviklingsproces

Read more Marcell Lindenborg 27.09.2019
Varmelast Sitecore 9 case

Varmelast case -planlægning af fjernvarmeforsyning

Read more Marcell Lindenborg 26.09.2018